โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขยายเวลารับสมัคร Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขยายเวลารับสมัคร Pre-test ม.1 น้องประถมตอนปลาย ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขยายเวลารับสมัคร Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

ขยายเวลารับสมัครทางออนไลน์ : ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เลื่อนสอบ : วันที่ 6 มีนาคม 2564

ประกาศผลสอบ : วันที่ 10 มีนาคม 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

1.วิชาที่เปิดสอบ

⇒ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

⇒ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

*สมัครสอบได้ ห้องเรียนใด ห้องเรียนหนึ่งเท่านั่น

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒400 บาท

 

4.รางวัลที่จะได้รับ 

ห้องเรียนพิเศษ

คะแนนสูงสุด 5 วิชา

⇒อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรของนักเรียน และโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่

⇒อันดันที่2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

⇒อันดับที่3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

⇒อันดับที่4-10 ได้รับเกียรติบัตร

 

ห้องเรียนทั่วไป 

คะแนนสูงสุด 5 วิชา

⇒อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรของนักเรียน และโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่

⇒อันดันที่2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

⇒อันดับที่3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

⇒อันดับที่4-10 ได้รับเกียรติบัตร

 

คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา

⇒อันดับที่1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

⇒อันดับที่ 2-10 ได้รับเกียรติบัตร

 

5.สิทธิประโยชน์ต่างๆ

⇒ห้องเรียนพิเศษ นักเรียนที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 5 วิชา 3 อันดับแรก สามารถนำคะแนนไปรวม เพื่อยื่นนสอบห้องเรียนพิเศษได้ 20 % (คะแนนสอบ 80 % + คะแนน Pre-test 20 %)

⇒ห้องเรียนปกติ นักเรียนที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 5 วิชา 3 อันดับแรก สามารถนำคะแนนไปรวม เพื่อยื่นนสอบห้องเรียนพิเศษได้ 10 %

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการและเว็บไซต์รับสมัคร Pre-test โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: