ประกวดคำขวัญ วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564

ประกวดคำขวัญ วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564

 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดคำขวัญ หัวข้อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย เพื่อการสื่อสารความหมายอย่างชัดเจนและงดงามผ่านการประกวดคำขวัญ

 

1.คุณสมบัติของผุ้ส่งผลงาน

กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

หรือ

กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า

หรือ

ประชาชนทั่วไป

 

2. ประเภทและการแบ่งระดับการประกวด

2.1 การประกวดประเภทเดี่ยว
2.2 การประกวด แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
– ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (ป.๑ – ม.๖ หรือ ปวช.)
– ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า (ปริญญาตรี หรือ ปวส.)
– ประชาชนทั่วไป (อายุ ๒๓ ปีขึ้นไป)

3. หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ

3.1 เนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด
3.2 ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.3 ใช้ภาษาไทยถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม
3.4 มีจำนวนคำไม่เกิน ๓๐ คำ
3.5 เจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยเผยแพร่ หรือปรากฏในสื่ออื่นใดมาก่อน
3.6 สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 1 ชิ้นงาน
3.7 ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
3.8 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3.8 คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล หากผลงานไม่ผ่านเกณฑ์

 

4.หัวข้อการประกวด

การประกวดคำขวัญ หัวข้อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

 

5.รางวัลที่ได้รับ 

รางวัลชนะเลิศ เงินรางงวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด เพจ วันภาษาไทยแห่งชาติ    <<คลิกอ่านที่นี่>>

ส่งผลงานการประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564  <<คลิกส่งผลงาน>>

———————————————————

#กวดวิชาTogether #เตรียมสอบเข้าม1 #วิทย์ป6
ติวสอบเข้า ม.1 ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 สรุปสอบเข้า ม.1

“เรียนวิทย์ให้สนุก จะได้ทั้งความสุขความเข้าใจ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน ”
—ครูวันTogether—
รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร : https://togethereduclub.com/
รวมคอร์สเรียนของกวดวิชา : https://together14.com/
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบแข่งขัน การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี2564

สวช เชิญชวนน้อง …

Leave a Reply

%d bloggers like this: