สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนทวีธาภิเษก ปีการศึกษา2564

โรงเรียนทวีธาภิเษก ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนทวีธาภิเษก ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัวทางออนไลน์ : วันที่ 25-27 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

1.ห้องเรียนและจำนวนที่เปิดรับ

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 72 ที่นั่ง 2 ห้องเรียน

ห้องเรียนพิเศษ Mini English Programme 60 ที่นั่ง 2 ห้องเรียน

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒มีเกรดเฉลี่ย วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

ห้องเรียนพิเศษ Mini English Programme

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒มีเกรดเฉลี่ย วิชาภาษาอังกฤษ ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ 40 คะแนน วิทยาศาสตร์ 40 คะแนน  ภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

 

ห้องเรียนพิเศษ Mini English Programme

⇒สอบวิชา ภาษาอังกฤษ 60 คะแนน คณิตศาสตร์ 40 คะแนน

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายนักเรียน

⇒รูปถ่ายนักเรียน

⇒ใบแสดงผลการเรียน ป.4 และ ป.5

⇒บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านนักเรียน

⇒บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านผู้ปกครอง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 ม.4 โรงเรียนทวีธาภิเษก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคโรงเรียนทวีธาภิเษก  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: