สอบเข้าม.1 โควตาเรียนดี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้า ม.1 โควตาเรียนดี ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 โควตาเรียนดี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

ห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ประเภทโควตาเรียนดี

ช่วงที่1

⇒โรงเรียนส่งใบสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 10 มีนาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11 มีนาคม 2564

⇒สัมภาษณ์ : วันที่ 13 มีนาคม 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 17 มีนาคม 2564

⇒ยืนยันสิทธิ์โควตาพิเศษ : วันที่ 20 มีนาคม 2564

 

ช่วงที่2

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 25 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 27 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program (EP)

ประเภทโควตาเรียนดี

⇒โรงเรียนส่งใบสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 10 มีนาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11 มีนาคม 2564

⇒สัมภาษณ์ : วันที่ 13 มีนาคม 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 17 มีนาคม 2564

⇒ยืนยันสิทธิ์โควตาพิเศษ : วันที่ 20 มีนาคม 2564

 

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED) มีทุนการศึกษา

⇒ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program (EP) มีทุนการศึกษา

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ประเภทโควตาเรียนดี

⇒ห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED)   80 คน

⇒ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program (EP) 15 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED)

⇒เป็นนักเรียนหญิง ที่มีผลการเรียนอันดันที่ 1-5 ของโรงเรียน โดยคิดจากเกรดเฉลี่ยสะสม ป.4-ป.5 และมีใบรับรองจากโรงเรียน

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

 

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program (EP)

⇒เป็นนักเรียนหญิง ที่มีผลการเรียนอันดันที่ 1-5 ของโรงเรียน โดยคิดจากเกรดเฉลี่ยสะสม ป.4-ป.5 และมีใบรับรองจากโรงเรียน

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED)

⇒นักเรียนหญิงที่มีผลการเรียนอันดับ1 ของโรงเรียน ใช้วิธีในการสอบสัมภาษณ์

⇒นักเรียนหญิงที่มีผลการเรียนอันดับ2-5 ของโรงเรียน ใช้วิธีในการสอบสัมภาษณ์และสอบคัดเลือก วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

 

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program (EP)

⇒สอบสัมภาษณ์ 80 คะแนน เกรดเฉลี่ย 20 คะแนน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED) ประเภทโควตาเรียนดี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program (EP)  ประเภทโควตาเรียนดี   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: