สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศึกษานารี ปีการศึกษา2564

โรงเรียนศึกษานารี ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศึกษานารี ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ห้องเรียนพิเศษ

 

โครงการเสริมศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (AP Program)

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบ : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 8 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 8 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 9 เมษายน 2564

 

โครงการ English Program (EP)

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบ : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 8 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 8 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 9 เมษายน 2564

 

1.จำนวนรับทั้งหมด

⇒โครงการเสริมศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (AP Program)  72 คน

⇒โครงการ English Program (EP) 30 คน

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการเสริมศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (AP Program) 

⇒เป็นนักเรียนเพศหญิง กำังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 มีเกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีเกรดเฉลี่ย วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

โครงการ English Program (EP)

⇒เป็นนักเรียนเพศหญิง กำังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 มีเกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีเกรดเฉลี่ย วิชา ภาษาอังกฤษ  ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

โครงการเสริมศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (AP Program)

⇒สอบปรนัย วิชา วิทยาศาสตร์ 60 คะแนน คณิตศาสตร์ 60 คะแนน ภาษาอังกฤษ 40คะแนน

⇒สอบข้อเขียน วิชาวิทยาศาสร์และคณิตศาสตร์ 40 คะแนน

 

โครงการ English Program (EP)

⇒สอบปรนัย : วิชาที่สอบ ภาษาอังกฤษ 60 คะแนน คณิตศาสตร์ 30 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 30 คะแนน

⇒สอบสัมภาษณ์ โดยครูเจ้าของภาษา 10 คะแนน

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒หลักฐานการจบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒เอกสารแสดงผลการเรียนชั้นป.4-ป.6

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน

⇒รูปถ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โครงการเสริมศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (AP Program) <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร โครงการ English Program (EP)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนศึกษานารี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: