สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสตรีวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท และสอวน 

⇒รับระเบียบการ : วันที่ 15-23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ที่โรงเรียนสตรีวิทยา หรือทางเว็บไซต์

⇒สมัครด้วยตัวเองหรือสมัครทางออนไลน์ (กรณีอยู่ในพื้นที่เสี่ยง) : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียสตรีวิทยา

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันที่ 24 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลสอบและรายงานตัว : วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

⇒มอบตัวและประชุม : วันที่ 10 เมษายน 2564 (หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)

 

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (EP)

⇒รับระเบียบการ : วันที่ 15-23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ที่โรงเรียนสตรีวิทยา หรือทางเว็บไซต์

⇒สมัครด้วยตัวเองหรือสมัครทางออนไลน์ (กรณีอยู่ในพื้นที่เสี่ยง) : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียสตรีวิทยา

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันที่ 24 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลสอบและรายงานตัว : วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

⇒มอบตัวและประชุม : วันที่ 10 เมษายน 2564 (หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับและจำนวนรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษ ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  72 คน 2 ห้องเรียน

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท และสอวน 30 คน 1 ห้องเรียน

⇒ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) 60 คน

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษ ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท และสอวน 

เป็นนักเรียนหญิง กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

มีเกรดเฉลี่ยทุกวิชา ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

มีเกรดเฉลี่ยสะสมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

 

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)

เป็นนักเรียนหญิง กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

มีเกรดเฉลี่ยทุกวิชา ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

มีเกรดเฉลี่ยสะสมภาษาอังกฤษ ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท และสอวน 

สอบวิชา คณิตศาสตร์ 50 คะแนน ภาษาอังกฤษ 10 คะแนน วิทยาศาสตร์ 50 คะแนน

 

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)

สอบวิชาภาษาอังกฤษ 80 คะแนน คณิตศาสตร์ 50 คะแนน วิทยาศาสตร์ 50 คะแนน

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานแสดงว่ากำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

สำเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่าย

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท และสอวน <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) โรงเรียนสตรีวิทยา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสตรีวิทยา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: