สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ห้องเรียนพิเศษ

ยื่นความจำนงสมัครเข้าเรียน : วันที่ 12-23 มีนาคม 2564

เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

สอบ : วันที่ 3 เมษายน 2564

ประกาศผล/รายงานตัว : วันที่ 9 เมษายน 2564

มอบตัว : วันที่ 24 เมษายน 2564

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 36 ที่นั่ง ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 36 ที่นั่ง ภาษาอังกฤษ 36 ที่นั่ง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

108 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นเพศหญิง

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

 

เฉพาะห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์

ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 และ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์พื้นฐาน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป

 

เฉพาะห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 และ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์พื้นฐาน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป

 

เฉพาะห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังฤษ

ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์พื้นฐาน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เฉพาะห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ สอบวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

⇒เฉพาะห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ สอบวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

⇒เฉพาะห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังฤษ สอบวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

⇒ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เรียนและผู้ปกครอง

⇒หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6

⇒สำเนาสมุดประจำตัวนักเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: