สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบญจราชาลัย ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเบญจราชาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบญจราชาลัย ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒แจ้งความจำนง : ตั้งแต่วันนี้ – 23 มีนาคม 2564

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 8 เมษายน 2564

 

1.ห้องเรียนและจำนวนที่เปิดรับ

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ EP 30 คน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  Gifted 72 คน

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

⇒เป็นนักเรียนหญิง

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒เกรดเฉลี่ย ป.4-ป5 รวมทุ่กวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีเกรดเฉลี่ย วิชา ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.5 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

⇒เป็นนักเรียนหญิง

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒เกรดเฉลี่ย ป.4-ป5 รวมทุ่กวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีเกรดเฉลี่ย วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.4-ป.5 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

3.องค์ประกอบที่คัดเลือก

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

⇒สอบคณิตศาสตร์ 40 คะแนน วิทยาศาสตร์ 40 คะแนน ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน

⇒สอบสัมภาษณ์ 10 คะแนน

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

⇒สอบ วิชาคณิตศาสตร์ 50 คะแนน วิทยาศาสตร์ 50 คะแนน

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่6 หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน

⇒รูปถ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

⇒ระเบียบการและใบสมัคร ห้องเรียน EP โรงเรียนเบญจราชาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒ระเบียบการและใบสมัคร ห้องเรียน GIFTED โรงเรียนเบญจราชาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: