สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

⇒สอบคัดเลือก     : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 7 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว         : วันที่ 7 เมษายน 2564

⇒มอบตัว              : วันที่ 17 เมษายน 2564

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 ห้องเรียน 35 คน

⇒ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 1 ห้องเรียน  35 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒70 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ป.4 – ป.6 เทอม 1 วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป

⇒เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ป.4 – ป.6 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษอังกฤษ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน ของน้อง บิดา และมารดา และให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย

⇒หลักฐานการจบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 ปี 2563

⇒รูปถ่าย

⇒หลักฐานแสดงผลการเรียนตามที่โรงเรียนกำหนดที่มีรับรองจากโรงเรียน

 

6.ค่าใช้จ่าย

⇒ม.ต้น ภาคเรียนละ 10,000 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: