ตะลุยโจทย์ สอบเข้าม.1 วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 ตอนที่5 พร้อมเฉลยละเอียด

<<โจทย์ชุดที่1 ตอนที่4 คลิกอ่านที่นี่      โจทย์ชุดที่2 >>

 

ตะลุยโจทย์ สอบเข้าม.1 วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 ตอนที่5 พร้อมเฉลยละเอียด

 

 

โจทย์ข้อที่ 33

เทอร์มอมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความร้อนในวัตถุ ดังนั่นควรเลือกของเหลวที่บรรจุในหลอดแก้วของเทอร์มอมิเตอรืที่มีคุณสมบัติใด และนิยมใช้ของเหลวชนิดใด

ก. หดตัวเร็ว แต่ขยายตัวช้า นิยมใช้ปรอทและตะกั่ว

ข. หดตัวช้า แต่ขยายตัวได้ดี นิยมใช้ปรอทและตะกั่ว

ค. ขยายตัวและหดตัวได้ดี นิยมใช้ปรอทและน้ำใส่สี

ง. ขยายตัวและหดตัวได้ดี นิยมใช้ ปรอทและแอลกฮอล์ใส่สี

 

 

 

 

โจทย์ข้อที่ 34 

ข้อใดกล่าวผิด

ก. การเกิดลมและพายุ เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน

ข. สวมเสื้อผ้าสีขาวเดินกลางแดดจะร้อนกว่าปกติ เพราะสีขาวดูดความร้อนได้ดี

ค. การทำรางรถไฟด้วยเหล็กต้องเว้นระยะห่างไว้ เพราะเหล็กจะขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน

ง. ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน ดังนั้นเพื่อให้บ้านเย็นสบายควรเลือดใช้สีโทนอ่อนทาภายใน

 

 

 

โจทย์ข้อที่ 35

วัดความดันอากาศที่ยอดดอยอินทนนท์ได้ 260 มิลลิเมตรของปรอท ซึ่งยอดเขาใหญ่วัดความสูงได้ 2,000 เมตร ดังนั้นยอดดอยอินทนนทฺ์มีความสูงต่างยอดเขาใหญ่กี่เมตร

ก. 2,060 เมตร     ข. 2,260 เมตร

ค. 3,500 เมตร      ง. 5,500 เมตร

 

 

 

โจทย์ข้อที่ 36 

จากตารางเปรียบเทียบความชื้นสัมพันธ์ของอากาศโดยใช้ไฮกรอมิเตอร์กระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง พบว่า อุณหภูมิที่อา่่านได้ เป็นดังนี้

จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ก. ทั้งสองวันมีความชื้นสัมพันธ์เท่ากัน

ข. วันที่ 10 ธันวาคม มีอุณหภูมิต่ำกว่าวันที่ 15 ธันวาคม

ค. วันที่ 15 ธันวาคม มีความชื้นสัมพันธ์ต่ำกว่าวันที่ 10 ธันวาคม

ง. วันที่ 10 ธันวาคม มีผลต่างของอุณภูมิน้อยกว่าวันที่ 15 ธันวาคม

 

 

 

โจทย์ข้อที่ 37

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สาเหตุการเกิดลมบก ลมทะเล

ก. ปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมจากดวงจันทร์

ข. อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและเหนือพื้นน้ำ

ค. ความสามารถในการรับและคายความร้อนของพื้นดินและพื้นน้ำ

ง. ความกดอาากาศที่แตกต่างกันระหว่างเหนือพื้นดินและเหนือพื้นน้ำ

 

 

 

โจทย์ข้อที่ 38

เดือนใดของประเทศไทยที่กลางวันยาวที่สุด

ก. เมษายน

ข. สิงหาคม

ค. พฤศจิกายน

ง. ธันวาคม

 

 

 

 

<<โจทย์ชุดที่1 ตอนที่4 คลิกอ่านที่นี่      โจทย์ชุดที่2 >>

 

โจทย์ข้อที่ 33 เวลาเฉลย 0.08 น.

โจทย์ข้อที่34 เวลาเฉลย  0.40 น.

โจทย์ข้อที่35 เวลาเฉลย 1.50 น.

โจทย์ข้อที่36 เวลาเฉลย 7.35 น.

โจทย์ข้อที่37 เวลาเฉลย 9.45 น.

โจทย์ข้อที่38 เวลาเฉลย 12.15 น.

——————————————-.
รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : Together.Educated
.
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://www.together-edu.com/​

ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิ๊ก https://lin.ee/EuqhTUB

——————————————-.

About TogetherEduClub

Check Also

ตะลุยโจทย์ ONET ป.6 [วิทย์ EP. 9] / ครูวันTogether

   

Leave a Reply

%d bloggers like this: