ตะลุยโจทย์ สอบเข้าม.1 วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 ตอนที่3 พร้อมเฉลยละเอียด

<<โจทย์ชุดที่1 ตอนที่2 คลิกอ่านที่นี่      โจทย์ชุดที่1 ตอนที่4 คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

ตะลุยโจทย์ สอบเข้าม.1 วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 ตอนที่3 พร้อมเฉลยละเอียด

 

เฉลยอยู่ด้านล่าง

 

โจทย์ข้อที่ 16

สารบริสุทธิ์แตกต่างจากสารละลายอย่างไร

ก. สารบริสุทธิ์มีจุดเดือดคงที่ ส่วนสารละลายมีจุดเดือดไม่คงที่

ข. สารบริสุทธิ์เป็นสารเนื้อผสม ส่วนสารละลายเป็นสารเนื้อเดียว

ค. สารละลายเป็นสารเนื้อผสม ส่วนสารบริสุทธิ์เป็นสารเนื้อเดียว

ง. สารบริสุทธิ์มีส่วนประกอบมากมาย ส่วนสารละลายเป็นสารชนิดเดียวไม่มีสารอื่นปน

 

 

 

 

โจทย์ที่ 17

ข้อใดจัดเป็นสารประกอบทั้งหมด

ก. แยม กรดน้ำส้ม ยูเรีย              ข. ด่างทับทิม น้ำเชื่อม จุนสี

ค. น้ำมัน น้ำมันดิบ แนพทาลีน    ง. โซดาแอช กรดแอสคอร์บิก สารส้ม

 

 

 

 

โจทยที่ 19

นักเรียนจะแยกน้ำมันในน้ำด้วยวีธีใดจึงจะง่ายและเร็วที่สุด

ก. การต้ม                                    ข. การกลั่น

ค. การใช้กรวยแยก                       ง. โครมาโทกราฟี

 

 

 

 

 

โจทย์ที่ 20

ถ้าต้องการให้สารละลายอิ่มตัวตัวละลายได้อีกจะต้องใช้วีธีการใด

ก. ลดปริมาณของตัวทำละลาย                   ข. ลดอุณหภูมิของสารละลาย

ค. เพิ่มอุณหภูมิของสารละลายใหสูงขึ้น      ง. เพิ่มความดันของสารละลายอิ่มตัวนั่น

 

 

 

 

โจทย์ที่ 21

ถ้ากำหนดให้

1. สาร A 50 กรัม ผสมกับสาร B 15 กรัม

2. สาร C 20 กรัม ผสมกับสาร D 30 กรัม

3. สาร X 70 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผสมกับสารY 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร

สารใดบ้างที่จัดเป็นตัวละลาย

ก. สาร A D และ X

ข. สาร A C และ X

ค. สาร B C และ Y

ง. สาร B D และ Y

 

 

 

 

โจทย์ที่ 22

ให้พิจารณาสมบัติบางประการของธาตุในตาราง

                                                   ข้อใดถูกต้อง

                                                  ก. A เป็นโลหะ B เป็นอโลหะ

                                                  ข. B เป็นโลหะ C เป็นโลหะ

                                                 ค. C เป็นโลหะ D เป็นอโลหะ

                                                 ง. D เป็นอโลหะ A เป็นอโลหะ

 

 

โจทย์ข้อที่23

กรดใดต่อไปนี้เป็นกรดที่ได้จากพืชทั้งหมด

ก.น้ำมะนาว กรดไนตริก       ข.น้ำมะนาว กรดแอซีติก

ค.น้ำมะขาม กรดซัลฟิวริก    ง.น้ำมะขาม กรดไฮโดรคลอริก

 

 

 

 

 

<<โจทย์ชุดที่1 ตอนที่2 คลิกอ่านที่นี่      โจทย์ชุดที่1 ตอนที่4 คลิกอ่านที่นี่>>

 

วีดีโอ เฉลย ตะลุยโจทย์วิทย์ สอบเข้า ม.1 ชุดที่1 ตอนที่3

 

 

 

เฉลยข้อที่16 เวลาเฉลย 0.05 น.

เฉลยข้อที่17 เวลาเฉลย 1.30 น.

เฉลยข้อที่19 เวลาเฉลย  5.56 น.

เฉลยข้อที่20 เวลาเฉลย 6.50 น.

เฉลยข้อที่21 เวลาเฉลย 8.42 น.

เฉลยข้อที่22 เวลาเฉลย 11.02 น.

เฉลยข้อที่23 เวลาเฉลย 13.59 น.

 

——————————————-.
รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : Together.Educated
.
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://www.together-edu.com/​

ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิ๊ก https://lin.ee/EuqhTUB

——————————————-.

About TogetherEduClub

Check Also

ตะลุยโจทย์ ONET ป.6 [วิทย์ EP. 9] / ครูวันTogether

   

Leave a Reply

%d bloggers like this: