ตะลุยโจทย์ สอบเข้าม.1 วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 ตอนที่2 พร้อมเฉลยละเอียด

<<โจทย์ชุดที่1 ตอนที่1 คลิกอ่านที่นี่      โจทย์ชุดที่1 ตอนที่3 คลิกอ่านที่นี่>>

 

ตะลุยโจทย์ สอบเข้าม.1 วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 ตอนที่2 พร้อมเฉลยละเอียด

 

 

โจทย์ข้อที่ 9

เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของคน มีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกัน คือ เยื่อหุ่มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส แต่เหตุใดเซลล์ของอวัยวะต่างชนิดกันจึงมีรูปร่าง ต่างกัน

ก. เซลล์ถูกสร้างขึ้นในระยะเวลาต่างกัน

ข. เซลล์แต่ละชนิดทำหน้าที่เฉพาะแตกต่างกัน

ค. อวัยวะมีขนาดต่างกันเซลล์จึงมีรูปร่างต่างกัน

ง. อวัยวะมีรูปร่างต่างกันเซลล์จึงมีรูปร่างต่างกัน

 

โจทย์ข้อที่ 10

ข้อใดไม่มีโอกาสเป็นไปได้ในการเกิดฝากแฝด

ก. เกิดจากอุสจิ 1 ตัว ผสมกับไข่ 1 ใบ แล้วได้ฝากแฝด 4 คนเพศเดียวกัน

ข. เกิดจากอุสจิ 1 ตัว ผสมกับไข่ 2 ใบ แล้วได้ฝาแฝด 2คน ต่างเพศกัน

ค. เกิดจากอสุจิ 2 ตัว ผสมกับไข่ 2 ใบ แล้วได้ฝาแฝด 2 คน เพศเดียวกัน

ง. เกิดจากอสุจิ 3 ตัว ผสมกับไข่ 3 ใบ แล้วได้ฝาแฝด 4 คน มีทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศกัน

 

โจทย์ข้อที่ 11 

จากภาพก่อนการทดลอง ข้อความในข้อใดถูกต้อง

ก.สารด้าน A มีความเข้มข้นเท่ากับสารด้าน B

ข.สารด้าน A มีความเข้มข้นมากกว่าสารด้าน B

ค.สารด้าน B มีความเข้มข้นมากกวาสารด้าน A

ง.สารด้าน A มีจำนวนโมเลกุลเท่ากับสารด้าน A

 

โจทย์ข้อที่ 12

หลอดเลือดหมายเลขใดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูง และปริมาณ แก๊สคาร์บอนไดออกไซต์สูง ตามลำดับ

 

โจทย์ข้อที่ 13 

การรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

1. ช่วยป้องกันท้องผูก

2. ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

3. ช่วยในการกำจัดของเสียที่เกิดจากสารพวกโปรตีนออกไปจากร่างกาย

ก. 1. และ 2.    ข. 2. และ 3.

ค. 1. และ 3.   ง 1. , 2 . และ 3.

 

โจทย์ที่ 15

เมื่อกล่าวถึงสสารข้อใดกล่าวผิด

ก. สมบัติของสารจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ สมบัติทางกาพภาพ และสมบัติทางเคมี

ข. ความหนาแน่นและจุดเดือดจัดเป็นสมบัติทางกาพภาพ

ค. สารประเภทคอลลอยด์ สามารถกรองผ่านกระดาษกรองได้แต่ไม่ผ่านเซลโลเฟน

ง. สารเนื้อเดียวต้องประกอบด้วนสารเพียงชนิดเดียวกันเท่านั่น

 

 

 

 

 

<<โจทย์ชุดที่1 ตอนที่1 คลิกอ่านที่นี่                                        โจทย์ชุดที่1 ตอนที่3 คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

 

 

วีดีโอ เฉลย ตะลุยโจทย์วิทย์ สอบเข้า ม.1 ชุดที่1 ตอนที่2

 

 

เฉลยข้อที่ 9 เวลา  0.09 น.

เฉลยข้อที่10 เวลา 0.57 น.

เฉลยข้อที่11 เวลา 8.11 น.

เฉลยข้อที่12 เวลา 11.00 น.

เฉลยข้อที่13 เวลา 12.36 น.

เฉลยข้อที่14 เวลา 13.46 น.

เฉลยข้อที่15 เวลา 13.50 น.

——————————————-.
รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : Together.Educated
.
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://www.together-edu.com/​

ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิ๊ก https://lin.ee/EuqhTUB

——————————————-.

About TogetherEduClub

Check Also

ตะลุยโจทย์ ONET ป.6 [วิทย์ EP. 9] / ครูวันTogether

   

Leave a Reply

%d bloggers like this: