เก็งข้อสอบ สอบเข้าม.1 วิทยาศาสตร์ ชุดที่2 พร้อมเฉลยละเอียด

มาแล้ว เก็งข้อสอบ สอบเข้าม.1 วิทยาศาสตร์ ชุดที่2 พร้อมเฉลยละเอียด ก่อนจะมาดูเก็งข้อสอบ ลองทำโจทย์ด้วยตัวเองก่อนนะ

 

 

เก็งข้อสอบ สอบเข้าม.1 วิทยาศาสตร์ ชุดที่2 พร้อมเฉลยละเอียด

 

 

เก็งข้อสอบ สอบเข้าม.1 วิทยาศาสตร์ ชุดที่2 ตอนที่2 พร้อมเฉลยละเอียด อ่านต่อที่นี่>>>

 

โจ่ทย์ ข้อที่1

สระน้ำแห่งหนึ่งมีสาหร่ายเทานั่นอยู่แน่นมาก เมื่อนำตัวอย่างน้ำมาวัดค่า pH จะพบค่า pH ต่ำมากที่สุดในช่วงเวลาใด

 1. 04.00 น.
 2. 17.00 น.
 3. 13.00 น.
 4. 24.00 น.

 

เฉลย โจทย์ข้อที่1

 

 

โจทย์ข้อที่ 2

การอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศแบบใด มีบทบาทสำคัญในการควบคุมชนิดปริมาณ และความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิตซึ่งมีความสำคัญต่อสมดุลทางธรรมชาติ

 1. Predation
 2. Competition
 3. Parasitism
 4. Commensalism

 

เฉลยโจทยข้อที่ 2

 

โจทย์ข้อที่ 3

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับประเภทของดอกต่อไปนี้

A : ดอกไม่ครบส่วน ต้องมีทั่งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย

B : ดอกที่มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย จัดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ

C : ดอกครบส่วนจะต้องมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกนั้น

D : ดอกสมบูรณ์เพศ คือ ดอกที่มีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน

ข้อความใดถูกต้องที่สุด

 1.  A และ B
 2.  B และ C
 3.  C และ D
 4.  A และ D

 

เฉลยโจทย์ข้อที่3

 

โจทย์ที่ 4

ความเป็นกรด-เบส มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ในการย่อยอาหารทางเดินอาหารส่วนใดต่อไปนี้ pH ต่ำสุด

 1. ปาก
 2. หลอดอาหาร
 3. กระเพาะอาหาร
 4. ลำไส้เล็ก

 

เฉลยโจทย์ข้อที่4

 

โจทย์ข้อที่ 5

From the food wen below

Which animals are the swcondary and the tertiary consumer orderly ?

 1.  A , D
 2.  C , G
 3.  D
 4.  G

 

เฉลยโจทยฺ์ข้อที่ 5

 

 

เก็งข้อสอบ สอบเข้าม.1 วิทยาศาสตร์ ชุดที่2 ตอนที่2 พร้อมเฉลยละเอียด อ่านต่อที่นี่>>>

 

พักกันก่อน แล้วไปทำโจทย์ และเรียนโจทย์กัน  แล้วไปกันต่อในชุดที่ 2 ตอนที่ 2 ได้เลยจ้า

About TogetherEduClub

Check Also

เก็งข้อสอบ สอบเข้าม.1 คณิตศาสตร์ ชุดที่1 พร้อมเฉลยละเอียด

มาแล้วจ้า เก็งข …

Leave a Reply

%d bloggers like this: