ตะลุยโจทย์ สอบเข้าม.1 วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 พร้อมเฉลยละเอียด

มาแล้วจ้า ตะลุยโจทย์ สอบเข้าม.1 วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าม.1 ไม่ว่าจะเป็น จุฬาภรณ ห้้องเรียนวมว. และโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ

 

ตะลุยโจทย์ สอบเข้าม.1 วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 พร้อมเฉลยละเอียด

 

 

 

โจทย์ชุดที่1 ตอนที่2 คลิกอ่านที่นี่>>

 

ลองทำด้วยตัวเอง ก่อนเฉลยนะจ้า เพื่อความซื่อสัตย์ของตัวเองด้วย

 

โจทย์ข้อที่1 

เอกต้องการทราบว่า ดินชนิดใดจะเหมาะต่อการปลูกมะเขือเทศได้ดีที่สุด จึงนำมะเขือเทศ จำนวน 3 ต้น มาปลูกในกระถางที่ใส่ดินต่างชนิตกันจำนวน 3 ใบ เพื่อสังเกตว่าดินชนิดใด จะทำให้มะเขือเทศเจริญเติบโตได้ดีที่สุด เอจึงขอให้บีช่วยเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้

  1. ดิน 3 ชนิด                                            4.น้ำสำหรับรดต้นมะเขือเทศ
  2. ต้นมะเขีอเทศ ขนาดเท่ากัน 3 ต้น           5.สถานที่ที่จะวางกระถางมะเขือเทศ
  3. กระถาง ขนาด เท่ากัน 3 ใบ                    6.ตารางบันทึกการเจริญเติบโต

การทดลองครั้งนี้ของเอ ตันแปรต้น คืออะไร

ก. ดิน 3 ชิด

ข. กระถางขนาดเท่ากัน 3 ใบ

ค.น้ำที่ใช้รดจากแหล่งเดียวกัน

ง.ต้นมะเขือ ขนาดเท่ากัน 3 ต้น

 

โจทย๋ข้อที่2

จากข้อมูล ในข้อที่ 1 ตัวแปรตาม คืออะไร

ก.ปริมาณดินที่ใส่ในกระถาง

ข.การเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศ

ค.สถานที่ที่วางกระถางต้นมะเขือเทศ

ง.ปริมาณของน้ำที่ใช้รดต้นมะเขือเทศ

 

โจทย์ข้อที่3

จากข้อมูลในข้อที่ 1 บีควบคุมการทดลองให้เอตลอด จึงทราบว่าเอทำผิดพลาด นักเรียนคิดว่าเอทำผิดพลาดในเรื่องใด

  1. ตั้งกระถางไว้ใกล้เคียงกัน ใช้น้ำรดจากแหล่งเดียวกัน
  2. ใช้กระถางเท่ากัน ปริมาณของดินเท่ากัน รดน้ำเท่ากัน
  3. ใช้ดินชนิดเดียวกัน ปริมาณเท่ากัน รับแสงแดดเท่ากัน
  4. ใช้ต้นมะเขือเทศเท่ากัน จากแปลงเดียวกัน รดน้ำเท่ากัน

 

โจทย์ข้อที่4

ในภาพบริเวณที่ลูกศรชี้เรียกว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงอยู่ใกล้ขอบเซลล์

ก.คลอโรพาสต์ ซึ่งจะมีอยู่บริเวณขอบของเชลล์

ข.ไมโทคอนเดรีย มีขนาดเล็กจึงถูกดันไปอยู่ข้างเซลล์

ค.นิวเคลียสถูกแวคิวโอลซึ่งมีขนาดใหญ่ดันไปอยู่ข้างเซลล์

ง.นิวเคลียสเพราะเซลล์พืชทุกชนิดนิวเคลียสจะอยู่ติดขอบเซลล์

 

โจทย์ข้อที่ 5

สัตว์ข้อใดมีการเจริญเติบโตไม่มีเมทามอร์โฟซิส (metamorphosis)

ก. จักจั่น จิ้งหรีด              ข. อึ่งอ่าง คางคก

ค. แย้ ตัวสามง่าม             ง. แมลงสาบ ตั๊กแตน

 

โจทย์ข้อที่6

“ในการสำรวจป่าชายเลนแห่งหนึ่ง พบพืชประเภทโกงกาง แสม เสม็ด ลำพู ขึ้นปะปะกันส่วนในร่องน้ำและพื้นดินโคลนมีลูกปลา หอย ปูก้ามดาบ กระจายอยู่ทั่วไป จากการศึกษาต่อมา พบว่า หอยกินใบไม้ที่ร่วงเป็นอาหาร ส่วนปูก้ามดาบกินหอย และลูกปลา” จากข้อมูลดังกล่าวเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด

ก. ห่วงโซ่อาหาร    ข. กลุ่มสิ่งมีชีวิต

ค. สายใยอาหาร     ง. ระบบนิเวศ

 

โจทย์ข้อที่7

 

จากแผนภาพ สายใยอาหาร ถ้างูลดจำนวนลงจะส่งผลต่อสิงมีชีวิตในระบบนิเวศอย่างไร

 

ก. ปูลดลง นากและต้นข้าวเพิ่มขึ้น

ข. ปลาเพิ่มขึ้น นากและต้นข้าวลดลง

ค.เหยี่ยวดลดลง ต้นข้าวและนากเพิ่มขึ้น

ง.ต้นข้าวน้อยลง นากและปลาเพิ่มขึ้น

 

โจทย์ข้อที่8

ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พืชได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งใด

ก. พืชสังเคราะห์ขึ้นเอง

ข. ภายในเซลล์ของพืชเอง

ค. จากอากาศที่แพร่เข้าทางปากใบ

ง. จากดินที่ออสโมซิสทางราก

 

 

โจทย์ชุดที่1 ตอนที่2 คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

วีดีโอ เฉลย ตะลุยโจทย์วิทย์ สอบเข้า ม.1

 

เฉลยข้อที่1 0.00 น.

เฉลยข้อที่2 01.24 น.

เฉลยข้อที่3 02.10 น.

เฉลยข้อที่4 02.49 น

เฉลยข้อที่5 08.50 น.

เฉลยข้อที่6 12.43 น.

เฉลยข้อที่7 13.19 น.

 

ลองทำกันแล้วถูกกี่ข้อ ลองมาคอมเม้นกันหน่อยนะจ้า

 

——————————————-.
รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : Together.Educated
.
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://www.together-edu.com/​

ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิ๊ก https://lin.ee/EuqhTUB

——————————————-.

About TogetherEduClub

Check Also

แค่บวก ลบ คูณ หาร มันจะยากซักแค่ไหน? | EP.1 คณิต สอบเข้า ม.1 | ครูน้ำTogether

Leave a Reply

%d bloggers like this: