สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนโยธินบูรณะ ปีการศึกษา2564

โรงเรียนโยธินบูรณะ ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนโยธินบูรณะ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

ห้องเรียนปกติ

สอบคัดเลือกและเงื่อนไขพิเศษ

⇒กรอบข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร  : วันที่ 17- 28 เมษายน 2564

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล    : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว     : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว         : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

ความสามารถพิเศษ

⇒กรอบข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร  : วันที่ 17- 27 เมษายน 2564

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล    : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว     : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒มอบตัว         : วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

 

1.จำนวนรับ ห้องเรียนปกติ

⇒ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจำนวน 125 คน

⇒ประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) รับจำนวน 187 คน

⇒ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (ตามประกาศของโรงเรียน) รับจำนวน 15 คน

⇒ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ รับจำนวน 25 คน แบ่งเป็น ประเภทดนตรีไทย-สากล 10 คน ประเภทกีฬา ฟุตซอล 5 คน ฟุตบอล 3 คน เทควันโด2 คน ประเภทคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา 5 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒352 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า

 

4.วิชาที่สอบ

⇒สอบ 5 วิชา รวม 150 ข้อ ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ 30 ข้อ วิทยาศาสตร์ 30 ข้อ ภาษาไทย 30 ข้อ สังคมศึกษา 30 ข้อ ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

เอกสารทางการศึกษา เช่น ปพ.1 ปพ.7 หรือ ปพ.6

สำเนาบัตรประชาชน

 

6.ค่าสมัครสอบ

ฟรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์โรงเรียนโยธินบูรณะ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: