สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

นักเรียนมีความสามารถพิเศษ

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564 แก้เป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว :วันที่ 30 เมษายน 2564 แก้เป็น วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว :วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 แก้เป็น วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

 

ห้องเรียนปกติ

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 แก้เป็น วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 แก้เป็น วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 แก้เป็น วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 แก้เป็น วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

 

1.ประเภทที่เปิดรับ

ประเภทห้องเรียนทั่วไป 396 คน

ประเภทห้องเรียนคู่ขนาน GEP 44 คน

แบ่งเป็น

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  สอบคัดเลือก 238 คน

⇒นักเรียนเขตทั่วไป สอบคัดเลือก 158 คน

⇒นักเรียนเงื่อนไขพิศษและความสามารถพิเศษ 44 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนทั่วไป 9 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 44 คน จำนวนรับทั้งหมด 396 คน

⇒ห้องเรียนคู่ขนาน GEP 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 44 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6

*คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่น้องจะสมัคร อ่านต่อที่ระเบียบการด้านล่าง

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ความสามารถพิเศษ

⇒ทดสอบตามความสามารถพิเศษ

 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา แบบ 4 ตัวเลือก

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัครของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

⇒หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือกำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ปทุมธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ปทุมธานี <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: