สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ รอบ2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ เพื่อ สอบเข้าม.1 รอบ2 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ รอบ2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 21 เมษายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 22 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 23 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ 25 เมษายน 2564

⇒วันมอบตัว : วันที่ 29 เมษายน 2564

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียน EP

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒21 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือกำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 ปีการศึกษา2563 หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน วิทยาศาสตร์ 30 คะแนน คณิตศาสตร์ 20 คะแนน รวมทั้งหมด 150 คะแนน โดยต้องสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 %  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัครเข้าเรียน

⇒หลักฐานการจบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 ปีการศึกษา2563

⇒รูปถ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

ภาคผนวก 

ค่าบำรุงการศึกษา เทอมละ 35,000 บาท

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: