สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

ความสามารถพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒สอบข้อเขียน : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

*สมัครทางออนไลน์หรือสมัครที่โรงเรียน (เวลา08.00-17.00 น.)

 

1.ประเภทที่เปิดรับ

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับ 316 คน

⇒นักเรียนทั่วไป  รับ 158 คน

⇒นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับ 27 คน

⇒นักเรียนเงื่อนไข รับ 27 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒จำนวน 12 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 528 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒คุณสมบัติเฉพาะตามประเภทที่น้องจะสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน /บิดา/มารดา รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมนำฉบับจริงด้วย

⇒หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒รูปถ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: