สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒รับใบสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 28 เมษายน 2564 (เวลา08.30-16.30 น.)

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564 (เวลา08.30-16.30 น.)

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

⇒ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

 

1.ประเภทที่เปิดรับ

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 275 คน

⇒นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 211 คน

⇒ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวนรับ 42 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

528 คน 12 ห้องเรียน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภทพื้นที่บริการ

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้่นปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ได้แก่ อำเภอเมืองนนทบุรี ตำบลบางกร่าง ตำบลบางศรีเมือง ตำบลบางไผ่ เฉพาะหมู่ 1,2,3 อำเภอบางใหญ่ ตำบล บางเลน บางม่วง เฉพาะ หมู่ 3,7,9,11,13,14 เสาธงหิน และ อำเภอบางบัวทอง ตำบล บางรักใหญ่ เฉพาะหมู่ 1,3,5,6 ตำบลบางรักพัฒนา

⇒คุณสมบัติอื่นตามประกาศโรงเรียน

 

ประเภทนักเรียนเขตพื้นที่บริการ

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้่นปีที่6 หรือเทียบเท่า

 

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้่นปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒นักเรียนที่อยู่ในการอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน

หรือ

⇒นักเรียนที่เป็นผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาส

หรือ

⇒นักเรียนที่เป็นผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภับพิบัติที่ต้องการได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ

หรือ

⇒นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

สอบวิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคมศึกษา , ศาสนาและวัฒนธรรม และ ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ภาคผนวก

ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

⇒ค่าบำรุงการศึกษา 4,050 บาท

⇒ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 2,270 -3,855 บาท

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: