สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

⇒ความสามารถพิเศษ : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒เงื่อนไขพิเศษ : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

 

สอบ/คัดเลือก

⇒ความสามารถพิเศษ : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒เงื่อนไขพิเศษ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

ประกาศผล

⇒ความสามารถพิเศษ : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒เงื่อนไขพิเศษ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

 

รายงานตัว

⇒ความสามารถพิเศษ : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒เงื่อนไขพิเศษ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

 

มอบตัว

⇒ความสามารถพิเศษ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒เงื่อนไขพิเศษ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

1.จำนวนรับ

⇒ความสามารถพิเศษ  18 คน

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 264 คน

⇒นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 140 คน

⇒เงื่อนไขพิเศษ 18 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒440 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒รูปถ่าย

⇒สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงที่มี่ชื่อนักเรียน บิดา มารดา และเจ้าของบ้าน

⇒หลักฐานการจบการศึกษาหรือแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒เอกสารหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ เช่น หนังสือรับรอง เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือเอกสารต่างๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 และม.4 ห้องเรียนปกติ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: