สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนศรีอยุธยา ปีการศึกษา2564

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนศรีอยุธยา ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

⇒นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือกนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

 

สอบคัดเลือก

⇒นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒สอบคัดเลือกนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

ประกาศผลและรายงานตัว

⇒นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒สอบคัดเลือกนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

 

มอบตัว

⇒นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒สอบคัดเลือกนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

 

1.ประเภทที่เปิดรับและจำนวนรับ

⇒นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ 10 คน ด้านนาฏศิลป์ 5 คน ดนตรีสสากล 3 คน ดนตรีไทย 2 คน

⇒นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 50 คน

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 259 คน

⇒นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 111 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

⇒440 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

*รายละเอียดอื่นรอทางโรงเรียนประกาศอีกครั้ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนปกติ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: