สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสตรีวิทยา ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

⇒สมัครออนไลน์ : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

 

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 

⇒สมัครออนไลน์ : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

*เนื่องจากสถานการณ์โควิค อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้น้องติดตามอย่างใกล้ชิด

 

 

1.ประเภทที่เปิดรับ

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 269 คน

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 67 คน

⇒นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 40 คน

⇒นักเรียนความสามารถพิเศษ จำนวน 20 คน เล่น นาฏศิลป์ , ดนตรีสากล , บาสเกตบอลหญิง , วิชาการ , คุณธรรม จริยธรรม ,ทักษะคอมพิวเตอร์ ,งานฝืมือ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒371 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 เพศหญิง

*คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่น้องจะสมัคร อ่านต่อที่ระเบียบการด้านล่าง

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

⇒ตามประกาศที่น้องสมัคร

 

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒แจ้งความจำนง ตั้งแต่วันนี้-28 เมษายนี้

⇒หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่6

⇒กรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ให้ส่งหนังสือรับรองของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของบ้านที่นักเรียนอาศัยอยู่ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน (คลิกโหลดที่นี่)

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

⇒รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง

⇒หลักฐานอื่นๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 และ ม.4 โรงเรียนสตรีวิทยา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์ สอบเข้าม.1 และ ม.4 โรงเรียนสตรีวิทยา  <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: