สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสตรีวิทยา2 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสตรีวิทยา2 ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสตรีวิทยา2 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

แจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียนม.1 : วันที่ 12-27 เมษายน 2564

สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ : วันที่ 29 เมษายน 2564

ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ 30 เมษายน 2564

สอบข้อเขียนวัดความรู้พื้นฐาน : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

1.ประเภทที่เปิดรับ

⇒นักเรียนในเขตบริการ จำนวน 246 คน

⇒นักเรียนทั่วไป 370 คน ประกอบด้วย สอบทั่วไป จำนวน 296 คน ประเภทเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 30 คน ประเภทความสามารถพิเศษ  จำนวน 44 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒616 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่น้องจะสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

⇒อ่านต่อที่ระเบียบการ เนื่องจากสัดส่วนไม่เหมือนกัน

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบแจ้งความจำนง

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง โดยให้นำตัวจริงมาด้วย

⇒หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒รูปถ่าย

⇒เอกสารอื่นตามประเภทที่น้องจะสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนปกติ สอบเข้าม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา2  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสตรีวิทยา 2  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: