สอบเข้าม.1 โรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดราชโอกาส ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ในระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 โรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2564

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดให้รับใบสมัคร : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

ห้องเรียนพิเศษ 

⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 19- 23 มีนาคม 2564

⇒สอบ : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 7 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 7 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 10 เมษายน 2564

 

ห้องเรียนปกติ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

เงื่อนไขพิเศษ 

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

ห้องเรียนพิเศษ ม.1

⇒วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)

⇒ภาษาอังกฤษเข่มข้น (EIC)

⇒ภาษาจีนเข้มข่น (CIC)

 

ห้องเรียนปกติ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ห้องเรียนพิเศษ ม.1

⇒วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)  3 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน รวมทั้งหมด 108 ที่นั่ง

⇒ภาษาอังกฤษเข่มข้น (EIC) 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน รวมทั้งหมด 36 ที่นั่ง

⇒ภาษาจีนเข้มข่น (CIC) ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน รวมทั้งหมด 36 ที่นั่ง

รวมทั้งหมด 180 ที่นั่ง

 

ห้องเรียนปกติ

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 231 คน และ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 99 คน รวมทั้งหมด 330 ที่นั่ง

⇒เงื่อนไขพิเศษ 70 ที่นั่ง

รวมทั้งหมด 400 ที่นั่ง

 

จำวนรับทั้งหมด 580 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒ให้ติดตามจากทางโรงเรียนอีกครั้ง

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบคัดเลือก วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัครเข้าเรียน ม.1 โรงเรียนวัดราชโอรส

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน

⇒หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒รูปถ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนวัดราชโอรส  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าบำรุงการศึกษา 2,800 บาท

 

ค่าโครงการพัฒนาตามความถนัดของผู้เรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) 15,000 บาท

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มเข้น (EIC) 8,000 บาท

ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้มข้น (CIC) 8,000 บาท

 

แผนที่โรงเรียน

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: