สอบเข้า ม.1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา2564

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

 

โครงการ EP และ โครงการ Inter 

เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

ประกาศผลสอบข้อเขียน : วันที่ 5 เมษายน 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 เมษายน 2564

ประกาศผล : วันที่ 8 เมษายน 2564

รายงานตัว : วันที่ 8 เมษายน 2564

มอบตัว : วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

 

ความสามารถพิเศษ

เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 มีนาคม 2564

สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

ประกาศผล : วันที่ 30 เมษายน 2564

รายงานตัว : วันที่ 30 เมษายน 2564

มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

นอกเขตพื้นที่

เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 มีนาคม 2564

สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ประกาศผล : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

รายงานตัว   : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

มอบตัว        : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

ในเขตพื้นที่

เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 มีนาคม 2564

สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ประกาศผล : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

รายงานตัว : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

เงื่อนไขพิเศษ

เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 มีนาคม 2564

สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ประกาศผล : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

รายงานตัว : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

1.จำนวนรับทั้งหมด

⇒โครงการ EP 90 คน

⇒โครงการ Inter 50 คน

⇒ความสามารถพิเศษ 15 คน ประกอบด้วย ด้านศิลปะ 10 คน (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) และ ด้านกีฬา 5 คน

⇒นอกเขตพื้นที่ 190 คน

⇒ในเขตพื้นที่ 127 คน

⇒เงื่อนไขพิเศษ 64 คน

รวมทั้งหมด 580 คน

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒รอประกาศ

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒โครงการ EP และ โครงการ inter สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ 50 ข้อ วิทยาศาสตร์ 50 ข้อ และภาษาอังกฤษ 80 ข้อ เวลา 3.30 ชั่วโมง

⇒ห้องเรียนอื่น สอบวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิชาละ 30 ข้อ

 

4.เอกสารที่ใช้คัดเลือก

⇒รอประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินการรับสมัคร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์ฺโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: