สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

นักเรียนในเขต  สอบคัดเลือกทั่วไป สอบคัดเลือกและเงื่อนไขพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

ความสามารถพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล :   วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

 

1.ประเภทที่เปิดรับ

⇒ความสามารถพิเศษ 20 คน ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล บาลเกตบอล เทเบิลเทนนิส ดนตรีไทย และดนตรีสากล คณิตศาสตร์ (A-math Sudoku) และความสามารถอื่นๆที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป

⇒สอบคัดเลือกพื้นที่บริการ 53 คน

⇒สอบคัดเลือกทั่วไป 159 คน

⇒สอบคัดเลือกและมีเงื่อนไขพิเศษ 32 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

264 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นเพศชาย กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒คุณสมบัติเฉพาะตามประเภทที่น้องจะสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

นักเรียนในเขต นอกเขต เงื่อนไขพิเศษ

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรฦ์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

 

ประเภทความสามารถพิเศษ 

⇒ตามประเภทที่น้องจะสมัคร

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน

⇒หลักฐานการจบการศึกษา

⇒รูปถ่ายหน้าตรง

⇒หลักฐานอื่นๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนเทพศิรินทร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: