สอบเข้าม.1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อ สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

ห้องเรียนพิเศษ EP ,SMTE , SMBP 

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ 7 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 10 เมษายน 2564

 

ห้องเรียนปกติ 

นักเรียนทั่วไป / นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล /รายงานตัว : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

ความสามารถพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบปฏิบัติ : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล /รายงานตัว : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษ IEP ,SMTE ,SMBP

⇒ห้องเรียนปกติ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ห้องเรียนพิเศษ

⇒EP:English Program 1 ห้องเรียน 30 ที่นั่ง

⇒SMTE : Science-Mathematics Technology and Environment 2 ห้องเรียน 60 ที่นั่ง

⇒SMBP : Science-Mathematics Bilingual Program 1 ห้องเรียน 25 ที่นั่ง

 

ห้องเรียนปกติ

⇒9 ห้องเรียน 360 ที่นั่ง

รวมทั้งหมด 475 ที่นั่ง 13 ห้องเรียน

 

3.คุณสมบัติของผ้สมัคร

รอประกาศจากทางโรงเรียน

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: