สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

ห้องเรียนปกติ

⇒สมัครที่โรงเรียน : วันที่ 24-28 เมษายน 2564 ในช่วงวันเวลาราชการ

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

*เนื่องจากสถานการณ์โควิค อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้น้องติดตามอย่างใกล้ชิด

 

1.ประเภทที่เปิดรับ

⇒ประเภทนักเรียนทั่วไป 150 คน

⇒ประเภทนักเรีนยในเขตพื้นที่บริการ 60 คน ในเขตพระนคร 5 แขวง ได้แก่ แขวงพระบรมมหาราชวัง สำราญราษฏร์ เสาชิงช้า วังบูรพาภิรมย์ ราชบพิธ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒200 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 เพศหญิง

*คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่น้องจะสมัคร อ่านต่อที่ระเบียบการด้านล่าง

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบแจ้งความจำนง ตั้งแต่วันนี้-28 เมษายนี้

⇒หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่6

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

⇒รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 และ ม.4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

กำหนดการใหม่ สอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย  <<คลิกอา่นที่นี่>>

เว็บไซต์ สอบเข้าม.1 และ ม.4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย  <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: