สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา2564

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

กรอบใบสมัครทางเว็บไซต์ : ตั้งแต่วันนี้ – 28 เมษายน 2564

 

นักเรียนมีความสามารถพิเศษ

⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว :วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒สอบวัดความรู้พื้นฐาน : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว :วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

ห้องเรียนปกติ

⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

1.ประเภทที่เปิดรับ

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  96 คน

⇒นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 96 คน

⇒เงื่อนไขพิเศษ ประกอบด้วย  เงื่อนไขพิเศษ 36 คน ความสามารถพิเศษ 12 คน

 

2.จำนวนรับ่ทั้งหมด

⇒240 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิชาละ 100 คะแนน รวมทั้งหมด 500 คะแนน

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย

⇒สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย

⇒สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา ผู้ปกครอง ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: