สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ปีการศึกษา2564

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

นักเรียนมีความสามารถพิเศษ

⇒สมัครออนไลน์ : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว :วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒มอบตัว :วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

ห้องเรียนปกติ

⇒สมัครออนไลน์ : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

1.ประเภทที่เปิดรับ 

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวนรับ 124 คน

⇒นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 158 คน

⇒นักเรียนความสามารถพิเศษ จำนวนรับ 16 คน ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และกีฬาฟุตบอล

⇒นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ จำนวนรับ 10 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒308 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6

*คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่น้องจะสมัคร อ่านต่อที่ระเบียบการด้านล่าง

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ความสามารถพิเศษ

⇒ทดสอบตามความสามารถพิเศษ

 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือกำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย

⇒รูปถ่ายชุดนักเรียน

⇒หนังสือรับรองการอยู่อาศัยในเขตพื้นที่บริการจริง (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: