สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2 ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

แจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน : วันที่ 12-28 เมษายน 2564

เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

รายงานตัว ประชุมผู้ปกครองนักเรียน : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

1.ประเภทที่เปิดรับ 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 290 คน

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 122 คน

นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 72 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

484 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่น้องจะสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 200 คะแนน

 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

⇒อ่านต่อที่ระเบียบการ เนื่องจากสัดส่วนไม่เหมือนกัน

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบแจ้งความจำนง

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง โดยให้นำตัวจริงมาด้วย

⇒หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒รูปถ่าย

⇒เอกสารอื่นตามประเภทที่น้องจะสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ค่าเทอม

ภาคเรียนที่1 ค่าบำรุงการศึกษา 3,000 บาท

ภาคเรียนที่2 ค่าบำรุงการศึกษา 2,000 บาท

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: