สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ (โรงเรียนปลอดการบ้าน) ปีการศึกษา2564

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ (โรงเรียนปลอดการบ้าน) ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 28 เมษายน 2564

สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ห้องเรียน 40 คน

ห้องเรียนภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ  1 ห้องเรียน 40 คน

ห้องเรียน อังกฤษ-คณิต 1ห้องเรียน 40 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

120 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 ไม่จำกัดเขตพื้นที่

*สำหรับน้องที่เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.25 ขึ้นไป มีทุนการศึกษาให้

 

4.องค์ประกอบที่คัดเลือก 

สอบคัดเลือก วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: