สรุปจำนวนรับนักเรียน ม.1 โรงเรียน สพม เขต2 ทั้งหมด ปีการศึกษา2564

สรุปจำนวนรับนักเรียน ม.1 โรงเรียน สพม เขต2 ทั้งหมด ทั้งห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

สรุปจำนวนรับนักเรียน ม.1 โรงเรียน สพม เขต2 ทั้งหมด ปีการศึกษา2564

 

 

 

ที่ โรงเรียน

โรงเเรียนแข่งขันสูง
จำนวนที่รับ จำนวนที่รับแยกตามประเภท โทรศัพท์
ห้อง คน ห้องเรียนพิเศษ
คน#ห้อง
จับฉลาก สอบ ความ
สามารถ
จากในเขต จากนอกเขต
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  x 13 542 3#102 264 166 10  087-3432341, 082-4884664, 061-7519997
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  x 12 498 3#102 179 189 28  084-5522458 , 081-7572994
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  x 10 386 2#66 192 109 19  098-2462610, 084-8996673
4  มัธยมวัดหนองจอก  x 12 514 1#30 290 194  089-9126146 , 091-8767184
รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 47 1,940 9#300 925 658 57
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  x 12 506 2#66 264 156 20  084-377-1599 , 081-737-4312 , 02-944-1225
6  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  x 11 470 1#30 176 259 5  085-1460085 , 088-0638265
7  ลาดปลาเค้าพิทยาคม  x 10 390 1#30 360  091-8197990 , 089-2322338
8  สตรีวิทยา ๒  x 18 742 4#126 246 326 44  02-5709939ต่อ232,088-6542656,081-7539228
รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 51 2,108 8#252 1,046 741 69
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์  x 8 310 1#30 196 74 10  087-6920832
10  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  x 12 484 4#132 140 207 5  062-8500223, 095-7593371
11  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  x 13 542 3#102 352 66 22  061-3453434 ,02-7378914,
12  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  x 13 528 4#132 238 146 12  089-7686250 , 089-7779931
13  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  x 13 516 1#36 288 192  088-2402677 , 081-2561112
รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 59 2,380 13#432 1,214 685 49
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ  x 4 160 96 54 10  085-8557544 , 088-0991190
15  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  x 11 470 1#30 264 156 20  064-9316567 , 0819278231
16  ราชวินิตบางเขน  x 9 352 2#72 112 168  098-2852616
17  สารวิทยา  x 12 498 3#102 238 147 11  0929561962 , 0829635636
18  หอวัง  x 15 635 3#107 211 302 15  086-5973786 , 064-9546166
รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 51 2,115 9#311 921 827 56
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19  เทพลีลา  x 10 426 1#30 158 233 5  023180666
20  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  x 11 440 4#132 124 168 16  087-4907027 , 095-0093225
21  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  x 16 672 4#144 211 287 30  02 538 3964, 02 538 2573, 02 530 2747, 02 514 1403
22  มัธยมวัดบึงทองหลาง  x 11 440 220 220  086-7042668 , 096-3945030
รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 48 1,978 9#306 713 908 51
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
23  ดอนเมืองจาตุรจินดา  x 9 350 1#30 224 96  025653979 , 089-1698622 , 081-7131955
24  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  x 14 546 2#66 240 212 28  086-5656073 , 087-1605089
25  ฤทธิยะวรรณาลัย  x 16 666 4#138 264 244 20  02-034-9755 ต่อ 124
26  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒  x 11 476 1#36 176 264  025360017
27  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  x 9 356 1#36 224 80 16  02-566-2329 ต่อ 113, 02-928-3841
รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 59 2,394 9#306 1,128 896 64
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  x 16 660 4#132 211 302 15  02-722-7970 ต่อ 125
29  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  x 11 440 4#132 92 205 11  089-7841233
30  พรตพิทยพยัต  x 12 520 1#36 290 149 45  091-4152234
31  ราชดำริ  x 12 514 1#30 290 154 40  098-7166467 , 087-0210864
32  ศรีพฤฒา  x 12 472 2#72 240 160  02-3682149
รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 63 2,606 12#402 1,123 970 111
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
33  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  x 15 616 4#132 290 194  0865033599,029479161ต่อ103
34  บางกะปิ  x 15 636 3#108 317 190 21  081-7458440
35  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ  x 16 682 2#66 431 165 20  099-6711836,081-1956712
36  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  x 11 468 2#72 198 170 28  086-3374971 , 084-7174007
37  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  x 8 316 1#36 140 140  02-3647336 , 082-4944539
รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 65 2,718 12#414 1,376 859 69
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม  x 5 200 80 100 20  087-7627042 , 087-0408280
39  พุทธจักรวิทยา  x 2 80 50 30  082-3662231
40  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  x 8 328 3#108 66 147 7  085-9900521 , 084-0195678
41  สุรศักดิ์มนตรี  x 13 542 3#102 264 158 18  097-9183976 , 083-9066222
รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 28 1,150 6#210 460 435 45
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42  เจ้าพระยาวิทยาคม  x 2 80 64 16  0958564774,094-5057659
43  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ  x 10 400 160 192 48  080-5870995 , 081-3518452
44  นนทรีวิทยา  x 10 396 1#36 216 144  083-0178660 , 083-6123294
45  วัดสุทธิวราราม  x 12 504 3#108 238 150 8  089-7757935 , 088-6953322
46  สตรีศรีสุริโยทัย  x 9 366 3#102 106 116 42  089-8541870 , 086-8001969
รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 43 1,746 7#246 784 618 98
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47  ปทุมคงคา  x 9 356 1#36 192 128  083-0802345 , 086-2623525
48  พระโขนงพิทยาลัย  x 10 396 1#36 180 180  081-7525065 , 089-5669529
49  มัธยมวัดธาตุทอง  x 8 320 192 128  081-1442932 , 086-3865356
50  วชิรธรรมสาธิต  x 14 584 4#144 264 165 11  089-6204465 , 095-7654181
51  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  x 12 452 4#132 128 154 20  087-6734920 , 087-3522588
52  สิริรัตนาธร  x 12 492 3#96 238 136 22  081-2824573 , 083-1170404 , 089-5013430
รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 65 2,600 13#444 1,194 891 53
รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 579 23,735 107#3,623 10,884 8,488 722

 

เว็บไซต์ยื่นความจำนงยื่นสมัครเรียนต่อ  สพม.2  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: