โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test SW2 Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนนี้ – 22 มกราคม 2564

⇒พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน : ถึงวันที่ 23 มกราคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ  : วันที่ 27 มกราคม 2564

⇒ทดสอบ : วันที่ 31 มกราคม 2564

⇒ขยายเวลารับสมัคร : ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 10 กมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดต่างๆรอประกาศจากเว็บไซต์โรงเรียนสตรีวิทยา2

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

1.วิชาที่เปิดสอบ 

⇒ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒ค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต 30 บาท

 

4.สิทธิ์ที่จะได้รับ

⇒เกียริบัตรเหรียญทองคะแนนรวมสูงสุด อันดับ 1-10

⇒เกียรติบัตรเหรียญเงินแยกตามรายวิชา (ทำคะแนนได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป)

⇒นักเรียนที่สอบได้คะแนนสงสุด ลำดับที่ 1-3 มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ในปีการศึกษา2564 ในประเภทความสามารถพิเศษด้านวิชาการ

 

5.ตารางการสอบ 

⇒คณิตศาสตร์ 25 ข้อ ภาษาไทย 50 ข้อ เวลา 08.30-10.20 น.

⇒ภาษาอังกฤษ 50 ข้อ เวลา 10.30-11.30 น.

⇒วิทยาศาสตร์ 50 ข้อ สังคมศึกษา 50 ข้อ เวลา 12.30-14.20 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบ Pre-test ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา2  <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: