โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เปิดรับสมัครนักเรียนป.4-6 เพื่อสอบ Pre-test m.1 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เปิดรับสมัครนักเรียนประถมศึกษาปีที่4-6 เพื่อสอบ Pre-test m.1 ปีการศึกษา2564 โดยรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เปิดรับสมัครนักเรียนป.4-6 เพื่อสอบ Pre-test m.1 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 14 ธันวาคม – 11 กุมภาพันธ์ 2564

สอบข้อเขียน : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผล : รอประกาศจากทางโรงเรียน

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี้<<

*********************************

 

 

1.วิชาที่ใช้สอบ 

⇒วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 ชายและหญิง

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒200 บาท

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

 

5.รางวัลที่ได้รับ

⇒อันดับ 1 3,000 บาท

⇒อันดับ2 2,000 บาท

⇒อันดับ3 1,000 บาท

 

6.ขั้นตอนการสมัคร

โหลดใบสมัคร หรือขอใบสมัครที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โดยการสมัคร วันจันทร์-ศุกร์ สมัครได้ที่ห้องวิชาการ 926 สมัคร วันเสาร์-อาทิตย์ สมัครได้ที่ห้องปกครอง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนวัดสุทธิวราราม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

แผนที่รอบๆโรงเรียน

ที่มา https://sites.google.com/site/allthaitemple/wad-suththiwraram

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: