โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด สอบเข้า ม.1 สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา2565

มาแล้วจ้า โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันที่สุด สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ สพม เขต 1 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา2565 มีโรงเรียนน้องๆที่อยากเข้าไหม

 

โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด สอบเข้า ม.1 สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา2565

 

1.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

แผนรับ 249 คน สมัคร 1,437 คน อัตราการแข่งขัน 1:4.89 อัตราการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว อันดับ 1 เท่าเดิม

ที่มาของรูป จากเว็บไซต์มติชน 

 

2.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

แผนรับ 252 คน สมัคร 867 คน อัตราการแข่งขัน 1:3.44 อัตราการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ขยับจากอันดับ 3 เป็นอันดับ 2

 

3.โรงเรียนเทพศิรินทร์

แผนรับ 252 คน สมัคร 741 คน อัตราการแข่งขัน 1:2.49 อัตราการแข่งขันลดลงจากปีที่แล้ว ขยับจากอันดับ 4 เป็นอันดับ 3

 

4.โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

แผนรับ 240 คน สมัคร 592 คน อัตราการแข่งขัน 1:2.47 อัตราการแข่งขันลดลงจากปีที่แล้ว จากอันดับ 2 เป็นอันดับ 4

 

5.โรงเรียนโยธินบูรณะ

แผนรับ 336 คน สมัคร 760 คน  อัตราการแข่งขัน 1:2.26 อัตราการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว อันดับ 5 เท่าเดิม

ที่มาของรูป จากเว็บไซต์thaipbs

 

6.โรงเรียนสตรีวิทยา

แผนรับ 378 คน  สมัคร 846 คน อัตราการแข่งขัน 1:2.24 อัตราการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ขยับจากอันดับ 7 เป็น อันดับ 6

 

7.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

แผนรับ 378 คน สมัคร 784 คน อัตราการแข่งขัน 1:2.07 อัตราการแข่งขันลดลงจากปีที่แล้ว จากอันดับ 6 เป็น อันดับ 7

 

8..โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

แผนรับ 378 คน สมัคร 781 คน อัตราการแข่งขัน 1:2.07 อัตราการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว อันดับ 8 เท่าเดิม

 

9.โรงเรียนโพธิสารวิทยากร

แผนรับ 420 คน สมัคร 823 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.96 อัตราการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว อันดับ 9 เท่าเดิม

 

10 ร่วม.โรงเรียนศึกษานารี

แผนรับ 462 คน สมัคร 732 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.58 อัตราการแข่งขันลดลงจากปีที่แล้ว อันดับ 10 เท่าเดิม

 

10 ร่วม.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

แผนรับ 420 คน สมัคร 662 คน อัตราการแข่งขัน1: 1.58 อัตราการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ขยับจากอันดับ 12 เป็น อันดับ 10 ร่วม

ที่มาของรูป จาก เพจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

 

11.โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

แผนรับ 210 คน สมัคร 266 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.38 อัตราการแข่งขันลดลงจากปีที่แล้ว ขยับจากอันดับ 16 เป็นอันดับ 11

 

12 ร่วม.โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

แผนรับ 40 คน สมัคร 53 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.33 อัตราการแข่งขันลดลงจากปีที่แล้ว ขยับจากอันดับ 13 เป็นอันดับ 11

 

12 ร่วม.โรงเรียนวัดราชโอรส

แผนรับ 420 คน สมัคร 559 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.33 อัตราการแข่งขันลดลงจากปีที่แล้ว จากอันดับ 12 เป็นอันดับ 11

 

13 ร่วม.โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

แผนรับ 480 คน สมัคร 608 คน  อัตราการแข่งขัน 1: 1.27 อัตราการแข่งขันลดลงจากปีที่แล้ว ขยับจากอันดับ 17 เป็นอันดับ 13

 

13 ร่วม.โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนรับ 210 คน สมัคร 266 คน  อัตราการแข่งขัน 1:1.27 ไม่มีข้อมูล

 

14.โรงเรียนราชวินิต มัธยม

แผนรับ 336 คน  สมัคร 420 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.25  อัตราการแข่งขันลดลงจากปีที่แล้ว ขยับจากอันดับ 15 เป็นอันดับ 14

 

15. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

แผนรับ 360 คน สมัคร 435 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.21 อัตราการแข่งขันลดลงจากปีที่แล้ว จากอันดับ 14 เป็นอันดับ 15

ที่มาของรูป จาก เพจ ศึกษานารีวิทยา

 

16.โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

แผนรับ 420 คน สมัคร 496 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.18 อัตราการแข่งขันลดลงจากปีที่แล้ว ขยับจากอันดับ 18 เป็นอันดับ 16

 

17.โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

แผนรับ 320 คน สมัคร 328 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.03 ไม่มีข้อมูล

 

18.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

แผนรับ 420 คน สมัคร 437 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.04 อัตราการแข่งขันลดลงจากปีที่แล้ว ขยับจากอันดับ 19 เป็นอันดับ 11

 

19.โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

แผนรับ 378 คน สมัคร 381 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.01 อัตราการแข่งขันลดลงจากปีที่แล้ว ขยับจากอันดับ 20 เป็นอันดับ 19

ที่มาของรูป จากเพจ Wat Nuannoradit School โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

 

*ข้อสังเกต อันดับที่ 12 ถึง อันดับที่ 19 มีอัตราการแข่งขันที่ลดลงเมื่อเทียบจากปีที่แล้ว

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: