โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันที่สุด สอบเข้า ม.1 เขต 1 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา2564

มาแล้วจ้า โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันที่สุด สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ เขต 1 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา2564 มีโรงเรียนน้องๆที่อยากเข้าไหม

โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันที่สุด สอบเข้า ม.1 เขต 1 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา2564

 

1.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

จำนวนรับ 308 คน จำนวนผู้สมัคร 1,432 คน อัตราการแข่งขัน 1:4.65

ที่มาของรูป โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย วิกิพีเดีย

 

2.โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

จำนวนรับ 240 คน จำนวนผู้สมัคร 730 คน อัตราการแข่งขัน 1:3.04

 

3.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

จำนวนรับ 264 คน จำนวนผู้สมัคร 730 คน อัตราการแข่งขัน 1:2.64

 

4.โรงเรียนเทพศิรินทร์

จำนวนรับ 264 คน จำนวนผู้สมัคร 666 คน อัตราการแข่งขัน 1:2.52

 

5.โรงเรียนโยธินบูรณะ

จำนวนรับ 352 คน จำนวนผู้สมัคร 776 คน อัตราการแข่งขัน 1:2.10

ที่มาของรูป โรงเรียนโยธินบูรณะ naibann.com

 

6.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

จำนวนรับ 396 คน จำนวนผู้สมัคร 872 คน อัตราการแข่งขัน 1:2.10

 

7.โรงเรียนสตรีวิทยา

จำนวนรับ 396 คน จำนวนผู้สมัคร 801 คน อัตราการแข่งขัน 1:2.02

 

8.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

จำนวนรับ 396 คน จำนวนผู้สมัคร 758 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.91

 

9.โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

จำนวนรับ 396 คน จำนวนผู้สมัคร 701 คน อัตราการแข่งขัน  1:1.77

 

10.โรงเรียนศึกษานารี

จำนวนรับ 440 คน จำนวนผู้สมัคร 744 คน อัตราการแข่งขัน  1:1.69

ที่มาของรูป โรงเรียนศึกษานารี จากเพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนศึกษานารี

 

11.โรงเรียนวัดราชโอรส

จำนวนรับ 440 คน จำนวนผู้สมัคร 663 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.66

 

12.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

จำนวนรับ 440 คน จำนวนผู้สมัคร 662 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.50

 

13.โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

จำนวนรับ 40 คน จำนวนผู้สมัคร 59 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.48

 

14.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

จำนวนรับ 360 คน จำนวนผู้สมัคร 515 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.5

 

15.โรงเรียนราชวินิต มัธยม

จำนวนรับ 352 คน จำนวนผู้สมัคร 501 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.42

ที่มาของรูป โรงเรียนราชวินิต มัธยม จากเพจ KN’ RNM (กรรมการนักเรียน โรงเรียนราชวินิต มัธยม)

 

16.โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

จำนวนรับ 220 คน จำนวนผู้สมัคร 309 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.40

 

17.โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

จำนวนรับ 480 คน จำนวนผู้สมัคร 648 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.35

 

18.โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

จำนวนรับ 440 คน จำนวนผู้สมัคร 580 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.32

 

19.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

จำนวนรับ 396 คน จำนวนผู้สมัคร 500 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.26

 

20.โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

จำนวนรับ 320 คน จำนวนผู้สมัคร 402 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.26

 

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: