ประกวด หัวข้อ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

ประกวด หัวข้อ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม มัธยมตอนต้น

 

อพวช. ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2564กิจกรรมวิทยาศาสตร์เยาวชน ศูนย์ภาคกลาง

  • ระดับประถมศึกษา ตอนปลาย
  • ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น

ภายใต้หัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์”

ชิงทุนการศึกษากว่า 9,000 บาท และทีมผู้ชนะในระดับภูมิภาคจะได้เข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ

.

สมัครและส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดและการสมัคร คลิก https://bit.ly/2SasA7a

.

สอบถามเพิ่มเติม :

กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1791

หรือมือถือ 08 8595 9583 (ศุภาพิชญ์), 08 7417 8775 (กฤตภาส)

 

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบแข่งขัน การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี2564

สวช เชิญชวนน้อง …

Leave a Reply

%d bloggers like this: