โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 เพื่อ สอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์หรือด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันนี้-15 มกราคม 2564

*กรณีสมัครด้วยตัวเองไปในวันเวลาราชการนะจ้า

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 20 มกราคม 2564

⇒สอบ : วันที่ 30 มกราคม 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

1.วิชาที่ใช้สอบ

⇒ห้องเรียนพิเศษ สอบวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ (วิชาละ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00)

⇒ห้องเรียนทั่วไป สอบวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา (วิชาละ 50 นาที ตั้งแต่เวลา 09.00-14.10 น.)

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒400 บาท

 

4.รางวัลที่ได้รับ

คะแนนรวมสูงสุด 3 วิชา

ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ

⇒อันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท  พร้อมได้รับเกียรติบัตร

⇒อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมได้รับเกียรติบัตร

⇒อันดับ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมได้รับเกียรติบัตร

⇒อันดับ4-10 ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมได้รับเกียรติบัตร

 

5.สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

⇒ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนทั่วไป กรณีได้ 3 อันดับแรก สามารถ นำคะแนนมายื่นเพื่อรวมกับคะแนนสอบเข้าที่นี่ได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์สมัครสอบ pre-test โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: