โรงเรียนศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักเรียนป.4-6 สอบ Pre-test ม.1 ’64

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักเรียนป.4-6 สอบ Pre-test ม.1 ’64 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

โรงเรียนศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักเรียนป.4-6 สอบ Pre-test ม.1 ’64

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 2 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 3 มีนาคม 2564

⇒สอบ Pre-test : วันที่ 7 มีนาคม 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 12 มีนาคม 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

1.วิชาที่ใช้สอบ

⇒คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6

⇒รับทั้งนักเรียนชายและหญิง

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒400 บาท ชำระด้วยตัวเอง

 

4.รางวัลที่ได้รับ

⇒คะแนนรวมทุกรายวิชาสูงสุด 5 วิชา รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท

⇒คะแนนสูงสุด ได้คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป แยกตามรายวิชา รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท

⇒คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป แยกตามรายวิชา รับเกียรติบัตร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ใบสมัคร <<คลิกโหลดที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

แผนที่โรงเรียน

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: