โรงเรียนศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักเรียนป.4-6 เพื่อสอบ Pre-test ม.1

โรงเรียนศรีอยุธยา ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าสอบเข้า Pre-test ม.1 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

โรงเรียนศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักเรียนป.4-6 เพื่อสอบ Pre-test ม.1

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง: ตั้งแต่วันนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลสอบ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

วันสอบ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังระดับศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 

 

2.วิชาที่ใช้สอบและตารางสอบ

ประกอบด้วย

เวลา 09.00-10.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ 1

เวลา 10.05-10.45 น. วิชาภาษาไทย 

เวลา10.50-11.35น. วิชาภาษาอังกฤษ 

เวลา11.35-13.00 น. พักรับประทานอาหาร

เวลา 13.00-13.50 น. วิชาวิทยาศาสตร์

เวลา13.55-14.40 น. วิชาสังคมศึกษา 

 

3.ค่าสมัครสอบ 

400 บาท

 

4.การสมัคร

ผู้ปกครองเดินทางมาสมัครด้วยตัวเอง สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาเอก อาคาร2 ชั้น2 หรือให้โรงเรียนรวบรวมรายชื่อนักเรียนสมัครเป็นหมู่คณะ หรือติดต่อสอบถามข้อมูล 02-245-1717 หรือ 02-245-2106 ต่อ 136

 

5.เอกสารการสมัคร

ไม่ได้ระบุ 

 

6.รายละเอียดของในการสอบ

กรณีน้องได้สอบทุกรายวิชา จะได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท

กรณีน้องได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ 90 ขึ้นไป แยกตามรายวิชา รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา  4,000 บาท

กรณีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป แยกตามรายวิชา จะได้รับเกียรติบัตร 

 

7.การเดินทาง

  • รถไฟฟ้าBTS ลงที่สถานีพญาไท แล้วต่อเดินเข้าไปหรือต่อวินมอเตอร์ไซต์
  • รถเมล์ สาย: 171, 504  (AC), 539, 69, 74

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด pre-test และใบสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: