โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ประกาศรับสมัครนักเรียนป.4-6 เพื่อสอบ Pre-test ม.1ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ประกาศรับสมัครนักเรียนป.4-6 เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2563 โดยมีทุนการศึกษา และรายละเอียดต่างๆต่อไปนี้

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ประกาศรับสมัครนักเรียนป.4-6 เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 3 มกราคม 2564

⇒สอบ: วันที่ 16 มกราคม 2564 (เวลา 08.30-14.35 น.)

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 20 มกราคม 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี้<<

*********************************

 

 

1.วิชาที่สอบ

ชุดที่1 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ชุดที่2 ความถนัดทางการเรียน ด้านตัวเลข ภาษาและเหตุผล

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 หรือเทียบเท่า ทั้งชายและหญิง

 

3.รางวัลที่ได้รับ

⇒รางวัลชนะเลิศ ทุน 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 1 ทุน + รางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 1 ทุน  ทุน 10,000 บาท

⇒รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ทุน 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร + รางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 1 ทุน  ทุน 7,000 บาท

⇒รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ทุน 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร + รางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 1 ทุน  ทุน 5,000 บาท

⇒รางวัลชมเชย 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 

4.ขั้นตอนการสมัคร

⇒กรอบข้อมูลทางออนไลน์

⇒พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แล้วชำระเงิน

⇒รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าสอบ ตั้งแต่วันนี้ – 4 มกราคม 2564

 

5.การเดินทาง

ที่มาจาก เพจ PRSatitpsm

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร Pre-test ม.1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: