โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับนักเรียนเพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับนักเรียนเพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับนักเรียนเพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2564

สอบออนไลน์ : รอประกาศจากเพจทางโรงเรียนและเว็บไซต์รับสมัครอีกครั้ง

 

 

*********************************

ค้นหาPre-test ม.1 จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

 

1.ประเภทห้องสอบ

⇒ห้องเรียนปกติอย่างเดียว

⇒ห้องเรียนพิเศษ EP

⇒ห้องเรียนพิเศษ MEP

⇒ห้องเรียนปกติ และ ห้องเรียน EP

⇒ห้องเรียนปกติ และ ห้องเรียน MEP

***(กรณีห้องเรียนพิเศษสามารถเลือกสอบได้เพียงห้องเดียว)***

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6

3.ค่าสมัครสอบ

⇒ห้องเรียนปกติอย่างเดียว (ค่าใช้จ่ายการสมัครสอบ 400 บาท ค่าคู่มือ 100 บาท รวมทั้งสิ้น 500 บาท)

⇒ห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP) (ค่าใช้จ่ายการสมัครสอบ 400 บาท ค่าคู่มือ 100 บาท รวมทั้งสิ้น 500 บาท)

⇒ห้องเรียนปกติ และ ห้องเรียน EP (ค่าใช้จ่ายการสมัครสอบ 800 บาท ค่าคู่มือ 100 บาท รวมทั้งสิ้น 900 บาท)

⇒ห้องเรียนปกติ และ ห้องเรียน MEP (ค่าใช้จ่ายการสมัครสอบ 800 บาท ค่าคู่มือ 100 บาท รวมทั้งสิ้น 900 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติม

⇒เว็บไซต์รับสมัคร Pre-test ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

⇒เพจโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: