โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เปิดรับสมัครนักเรียนสอบ Pre-test ม.1’64

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อ สอบ Pre-test ม.1’64 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เปิดรับสมัครนักเรียนสอบ Pre-test ม.1’64

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 22-31 มกราคม 2564

⇒ชำระเงิน : วันที่ 22 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564

⇒แจ้งการชำระเงิน : วันที่ 22 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

⇒สอบ SKR pretest : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

⇒มอบรางวัล : วันที่ 12 มีนาคม 2564

*เนื่องจากสถาการณ์โควิค อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

1.วิชาที่ใช้สอบ

⇒วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  90 นาที

⇒ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 90 นาที

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒ติดตามในช่วงการสมัคร

 

4.รางวัลที่ได้รับ

⇒ชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท

⇒รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท

⇒รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท

⇒ชมเชย อันดับ 4-10 ทุนการศึกษา 1,000 บาท

⇒คะแนนสูงสุดชั้น ป.4-5 1,000 บาท

พร้อมเกียรติบัตร โล่รางวัล

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร SKR Pre-test  <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: