โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2563

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2563

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2563

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. 63 – 28 ม.ค. 64
-ชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. 63 – วันที่ 29 ม.ค. 64
-ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ วันที่ 3 ก.พ. 64
-สอบวันที่ จาก 6 ก.พ. 64 เป็น 14 มีนาคม 2564
-ประกาศผลสอบ 17 ก.พ. 64

 

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี้<<

*********************************

 

1.วิชาที่ใช้สอบ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา โดยจะเป็นเนื้อระดับป.4-ป.6

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 รับทั้งผู้ชายและผู้หญิง

 

3.ค่าสมัครสอบ

500 บาท ชำระที่ธนาคารธนชาต

 

4.รางวัลที่ได้รับ

รางวัลที่1 รางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่2 รางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่3 รางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย รางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 8 รางวัล

 

5.ขั้นตอนการสมัคร

เข้าเว็บรับสมัครด้านล่าง

เลือกเมนู สมัครสอบ พร้อมกรอบข้อมูลต่างๆ

พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน  หลังจากนั่นให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน 3 วัน

 

6.การเดินทาง

รถไฟฟ้า MRT ลงที่สถานีสนามไชย

รถโดยสาย 3 6 7ก 8 9 35  85

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร Pre-test โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

แผนที่การเดินทาง

ที่มาของรูปจาก Google map

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: