โรงเรียนสตรีวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนป.4-6 เพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2563

โรงเรียนสตรีวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 เพื่อสอบ Pre-test ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2563


โรงเรียนสตรีวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนป.4-6 เพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2563

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2564

⇒พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน : ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2564

⇒ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน : หลังจากเงินธนาคารแล้ว 3 วัน

⇒ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวสอบ : วันที่ 11 มกราคม 2564

⇒สอบ : วันที่ 23 มกราคม 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี้<<

*********************************

 

1.วิชาที่ใช้สอบ

⇒คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เวลาที่ใช้สอบวิชาละ 45 นาที

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 ชายและหญิง

 

3.ค่าสมัครสอบ 

⇒500 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทย

 

4.เอกสารที่เตรียมเข้าห้องสอบ 

⇒บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน

⇒ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า ยางลบ  และสวมหน้ากากอนามัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนสอบ Pre-test โรงเรียนสตรีวิทยา  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: