โรงเรียนสตรีวิทยา ขยายเวลารับสมัคร Pre-test ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2563

โรงเรียนสตรีวิทยา ขยายเวลารับสมัคร เพื่อเปิดรับสมัครนักเรียน ป.4-ป.6 Pre-test ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2563

 

โรงเรียนสตรีวิทยา ขยายเวลารับสมัคร Pre-test ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2563

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบ : ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 2 มีนาคม 2564

สอบ : วันที่ 6 มีนาคม 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี้<<

*********************************

 

1.วิชาที่ใช้สอบ

⇒คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เวลาที่ใช้สอบวิชาละ 45 นาที

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 ชายและหญิง

 

3.ค่าสมัครสอบ 

⇒500 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทย

 

4.เอกสารที่เตรียมเข้าห้องสอบ 

⇒บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน

⇒ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า ยางลบ  และสวมหน้ากากอนามัย

 

5.รางวัลที่มอบให้

รางวัลที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท

รางวัลที่ 3 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลชดเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท 10 รางวัล

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนสอบ Pre-test โรงเรียนสตรีวิทยา  <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: