โรงเรียนสตรีนนทบุรี เปิดรับนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสตรีนนทบุรี เปิดรับนักเรียน ประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี เปิดรับนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564

หรือ

⇒สมัครด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันนี่เป็นต้นไป ในวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. ที่ห้องวิชาการ อาคาร6 ชั้น1

⇒ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ : วันที่ 3 มีนาคม 2564

⇒ทดสอบ Pre-test : วันที่ 6 มีนาคม 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 10 มีนาคม 2564

 

 

*********************************

ค้นหาPre-test ม.1 จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

1.วิชาที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนปกติ สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  รอบเช้า

⇒ห้องเรียนพิเศษ สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รอบบ่าย

*สมัครได้ทั้งสองรอบ

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นนักเรียนหญิง

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒400 บาท /รอบ

⇒สมัคร 2 รอบ 700 บาท

 

4.รายละเอียดของทุน

⇒อันดับที่1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

⇒อันดับที่2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

⇒อันดับที่3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

⇒อันดับที่4-10 ได้รับเกียรติบัตร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test โรงเรียนสตรีนนทบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: