โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2563

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2563 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2563

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2564

หรือ

⇒สมัครทางไปรษณีย์ : ตั้งแต่วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2564

หรือ

⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ชำระเงินที่ธนาคาร : ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

⇒สอบ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test ม.1 จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

 

1.วิชาที่ใช้สอบ

⇒คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  ทั้งPre-test ม.1 และ Pre-test ม.4

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒250 บาท

 

4.รางวัลที่เข้าสอบ

  1. รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  5. ผู้ที่สอบได้คะแนนลำดับที่ 7 – 20 จะได้รับเกียรติบัตร
  6. รางวัลชนะเลิศแต่ละวิชา รับเงินรางวัล จำนวน 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ร่วมพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.

 

5.เอกสารที่เข้าใช้เข้าห้องสอบ

⇒หลักฐานการชำระเงิน

⇒บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

⇒เว็บไซต์รับสมัครสอบ Pre-test โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: