โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 -2021 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 -2021

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 23 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

⇒สอบทางออนไลน์ : วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศผลสอบ : ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

1.วิชาที่สอบ

ห้องเรียนพิเศษ MEP  สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วิทยาศาสตร์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ

 

ห้องเรียนความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ (English Course:EC) สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์2564

⇒สอบ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ

 

ห้องเรียนปกติ สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

⇒สอบ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

ห้องเรียนความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) สอบวันที่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒ห้องเรียนละ 300 บาท ชำระที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เลขที่ 179-0-411-98-3

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

⇒ตารางสอบ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒เว็บไซต์รับสมัครสอบ Pre-test โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

เพจโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  <<คลิกที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: